Analizowanie błędów

Błędy widoczne w konsoli

let nieistniejacyElement = document.querySelector('#badId');
function handler() {
 console.log('To nigdy nie zadziała');
}
nieistniejacyElement.addEventListener('click', handler);
   
tenObiekt.nieIstnieje = 'to prawda!';
   
let objectLiteral = '{ dane: [1, 2, 3] }';
JSON.parse(objectLiteral);
   
JSON.sttringify({dane:[1,2,3]});
let zmiennaLiczbowa = 10;
zmiennaLiczbowa();
   
let podgladanyObiekt = {
 level: 1,
 data: {
  level: 2,
  data: 0
 }
};
for (let i = 0; i < 10; i++) {
 podgladanyObiekt.data.data = i; console.log(podgladanyObiekt);
}